O nás

Spoločnosť ABS projekt s.r.o. bola založená v roku 2007. Zakladatelia spoločnosti Ing. Alica Szajková a Ing. Vojtech Szajkó sú absolventami Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava (dnes STU), odbor Pozemné stavby. Od ukončenia štúdia v roku 1989 obidvaja nepretržite pôsobia v odbore pozemné staviteľstvo.

Ing. Alica Szajková od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobí v oblasti navrhovania a projketovania a takisto dozorovania stavieb, v roku 1998 získala odbornú spôsobilosť v oblasti projektovania pozemných stavieb a od roku 2001 je autorizovanou stavebnou inžinierkou (komplexná autorizácia).

Ing. Vojtech Szajkó od ukončenia vysokej školy pôsobí v rôznych oblastiach stavebníctva - uskutočňovanie stavieb, projektovanie stavieb, dozorovanie stavieb a inžinierska činnosť, od roku 2003 vykonáva tieto činnosti ako fyzická osoba, živnostník.

Spoločnosť ABS projekt s.r.o.